top of page

Grafische ontwerpen

 

Wat zijn ogen zien kunnen zijn handen tekenen. Alex van Heeswijk kan zijn gedachten en ook die van anderen het makkelijkst zichtbaar maken met pen en papier. Geef hem vervolgens geen zaag, hamer, boor of spijkers in de hand, want dan gaat het absoluut mis. Misschien zit zijn grafisch inzicht wel heel dicht bij technisch tekenen, maar daar mist het dan weer de precisie en nauwkeurigheid bij.

 

Door de grafische weergaven van modellen en ontwerpen komen ideeën snel tot leven en maken het praten met Alex van Heeswijk over ontwerpen en conceptideeën verhelderend. Vooral bij het werken met ondernemende studenten komt dit goed tot zijn recht.

 

Misschien is de indruk gewekt dat Alex van Heeswijk grafische ontwerpen maakt voor opdrachtgevers. Dat is ook best wel vaak gebeurd, maar zijn grafisch inzicht komt vooral van pas tijdens de ontwerpfase van een idee. Naast het ontwikkelen van conceptideeën helpt Alex van Heeswijk ook veel ondernemers bij het ontwerpen van logo’s en kleuruitstraling van de onderneming. Zijn adviezen hierbij zijn vooral onderbouwd door de kleurleer van Leonardo da Vinci. Het verhaal achter kleuren en de bij verschillende kleuren gepaard gaande uitstraling en krachtfactoren spelen een grote rol. Niet direct de concrete compositie, maar juist het achterliggende verhaal.

 

Samen met de Amsterdamse kunstenaar Gerrie Starreveld heeft Alex van Heeswijk een overzicht samengesteld van bedrijven en hun ‘kleurbekentenissen’. 

In een aantal gevallen zijn de ontwerpen van Alex van Heeswijk gebruikt als bedrijfs- of organisatie-uitstraling. In een ander hoofdstuk van deze site komen de cartoons ter sprake die Alex van Heeswijk tekende voor verschillende organisaties. Juist het veelvoudig gebruik maken van deze tekeningen en ontwerpen zorgen voor een herkenbare grafische uitstraling. Zo is voor een aantal feesten gebruik gemaakt van de cartooneske stijl van tekenen van Alex.

Het constant en consistent doorvoeren van een teken- of ontwerpstijl zorgt voor een wenselijke grafische uitstraling. De inbreng van Alex van Heeswijk kan hierbij enerzijds van advies zijn, of anderzijds actief zijn als grafisch ontwerper.

bottom of page